INOVA 3D-NX

Máy quét thẩm mỹ 3D khuôn mặt 

 

3D BEAUTY -NX 19

Phần mềm mô phỏng và thiết kế thẩm mỹ chuyên nghiệp

 

 

HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

 

SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Sẽ giới thiệu giải pháp hình ảnh 3D cho bạn bè
98%
Hài lòng về hình ảnh so sánh trước-sau khi PT
97%
Sẽ giới thiệu bác sĩ phẩu thuật và thẩm mỹ viện
99%
Hài lòng với kết quả phẫu thuật
99%
Hài lòng với hình ảnh 3D của họ trong quá trình tư vấn
96%
Cảm thấy hình ảnh 3D giúp họ lựa chọn phương án phẫu thuật
83%