3DMED VN MÁY MÔ PHỎNG THẨM MỸ 3D
Home > > Products > > 3D Software

3D BEAUTY NX 19


3D BEAUTY NX 19


3D HEAD MODEL

Chế độ nhận diện khuôn mặt tự động, quan sát theo lưới, mặt nạ, tỷ lệ khuôn mặt và các tiêu chí tỷ lệ vàng.


3D BEAUTY NX 19


KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MẠNH MẼ

Mô phỏng phẩu thuật khuôn mặt - ngực - bụng theo thực tế - tăng độ uy tín và hài lòng cho khách hàng


3D BEAUTY NX 19


PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Đo lường độ dài, góc, diện tích, khối lượng và tổng thể khuôn mặt.


3D BEAUTY NX 19


SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH

Phân tích cùng lúc 2 khuôn mặt để so sánh và đánh giá.


3D BEAUTY NX 19


BÁO CÁO THẨM MỸ

Tạo các báo vào thẩm mỹ và ghi nhận tư vấn của bác sĩ cũng như các mong muốn phẩu thuật của khách hàng.


3D BEAUTY NX 19