3DMED VN MÁY MÔ PHỎNG THẨM MỸ 3D
Home > > Products > > 3D Software

3D FACE MATRIX

QUẢN LỸ DỮ LIỆU

Dễ dàng tạo - lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua hệ thống lưu trữ đám mây. Nhằm đảm bảo độ thuận tiện và tránh làm mất mát dữ liệu

3D FACE MARTIX

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Định vị:  Phần mềm dựa vào cấu trúc sinh học của khuôn mặt - giúp việc định vị chính xác hơn.

Đo lường chính xác:  Độ chính xác lên đến 0.5mm

Phân tích:  Cung cấp các thông tin chính xác về khuôn mặt khách hàng - giúp bác sĩ phân tích - đánh giá và tư vấn lộ trình phù hợp


3D FACE MARTIX


KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MẠNH MẼ

Mô phỏng phẩu thuật khuôn mặt theo thực tế cấu trúc khuôn mặt của khách hàng - tăng độ uy tín và hài lòng cho khách hàng


3D FACE MARTIX


BÁO CÁO THẨM MỸ

Các báo cáo thẩm mỹ được đồng bộ hóa với máy tính, giúp bác sĩ và khách hàng dễ dàng giao tiếp.


3D FACE MARTIX